MEB, Bursluluk Sınavı’na ait merak edilenleri internet sayfasında yanıtladı
  1. Ana Sayfa
  2. Haberler

MEB, Bursluluk Sınavı’na ait merak edilenleri internet sayfasında yanıtladı

0

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 3 Eylül’de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na ait müracaat kuralları ve kontenjan dağılımı üzere hususlarda merak edilen sorular yanıtlandı.

“2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk İmtihanı (İOKBS) Sıkça Sorulan Sorular” ve karşılıkları, bakanlığın internet sitesi “www.meb.gov.tr”den yayımlandı.

Buna nazaran, imtihana ait birtakım sorular ve karşılıkları şöyle:

– İOKBS müracaat kuralları neler?

“Türkiye Cumhuriyeti yahut KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul kurallarını taşımak. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, imtihanın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları yahut özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak. Ailenin bir evvelki mali yıla ilişkin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net ölçünün, içinde bulunulan mali yılın Merkezi İdare Bütçe Kanunu’nda belirtilen MEB okul pansiyon fiyatının en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan mahrum bulunmak. Ailenin 2022 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam ölçünün 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46 bin lirayı geçmemesi gerekecek. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri temel alınacak.”

– İOKBS kontenjan dağılımları neye nazaran belirlenecek?

“Her yıl tespit edilen parasız yatılılık yahut bursluluk kontenjanlarının (a) yüzde 10’u kanunlarla özel hak tanınan öğrencilere, (b) yüzde 5’i bakanlığa bağlı resmi okul yahut kurumlarda takımlı yahut kontratlı olarak çalışan, emekli olan yahut vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, (c) yüzde 5’i ailesinin oturduğu yerleşim ünitesinde ortaokul, özel eğitim ortaokulu yahut imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, (ç) yüzde 30’u ‘6 Şubat 2023’te meydana gelen sarsıntılardan etkilenen öğrencilere, (d) yüzde 50’si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.”

– İOKBS’de boş kalan kontenjanlar nasıl pahalandırılacak?

“‘İOKBS kontenjan dağılımları neye nazaran belirlenir’ sorusunda yer alan (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan öbür öğrencilere ayrılan yüzde 50’lik kontenjana ek edilir, (b) yüzde 5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı takımlarında çalışan başka eğitim işçisinin çocukları için kullanılır, dolmaması halinde ise kalan kontenjan, yüzde 50’lik kontenjana ek edilir.”

– Yıllık gelir beyannamesine hangi gelirler dahil edilmelidir?

“Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri temel alınır.”

– Yurt dışında tahsil gören öğrenciler imtihana başvurabilir mi?

“Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden müracaat yapabilir.”

– Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda tahsil gören öğrenciler imtihana müracaat yapabilirler mi?

“Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra müracaatlarını büyükelçilik ya da başkonsoloslukları üzerinden yapabilir. Yurt dışında tahsil görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ilişkin evraklar büyükelçilik ya da başkonsolosluklarca [email protected] e-posta adresine müracaat müddetinde gönderilecek. Ayrıyeten e-posta yolu ile gönderilen evrakların asılları da Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560/Ankara adresine en geç 26 Haziran 2023’te ulaşacak halde gönderilmeli. Kılavuzda yer alan ‘EK-2 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Müracaat Formu eksiksiz ve yanlışsız bilgilerle doldurulacak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ya da başkonsolosluk yetkililerine onaylatılacak.”

– Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda tahsil gören öğrencilerden istenecek dokümanlar nelerdir?

“Bir adet vesikalık fotoğraf, geçerli kimlik evrakı fotokopisi, onaylı denklik evrakı, Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ve eklerinin eksiksiz ve yanlışsız bilgilerle doldurulmuş bir nüshası. Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Müracaat Formu’nun eksiksiz ve hakikat bilgilerle doldurulmuş bir nüshası.”

– KKTC ve yurt dışından müracaat yapan öğrenciler imtihanı kazanmaları durumunda bursluluktan nasıl faydalanır?

“2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmi örgün ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında tahsillerine devam halinde bursluluktan yararlanılabilecek. Yurt dışındaki okullarda tahsiline devam eden yahut bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecek.”

– Müracaatın geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

“Öğrencinin elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, kusur yahut çelişki varsa, okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa, başvurusu için gerekli bilgi ve evraklar eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda tahsil gördüğü halde, denkliği yordamına uygun düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılacak.”

– İOKBS imtihan başvurusu nasıl yapılır?

“Başvuru süreçleri http://www.meb.gov.tr yahut https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden 16 Haziran 2023’e kadar yapılabilecek.”

– İOKBS imtihan giriş yeri ve evrakı ne vakit yayımlanacak?

“Öğrencinin imtihan giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı imtihan önlem hizmeti üzere bilgiler imtihan tarihinden en az 7 gün evvel ‘www.meb.gov.tr’ internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı imtihan giriş evrakı elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin imtihana gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.”

– İOKBS imtihan giriş yeri değişebilir mi?

“Doğal afet, yangın, karantina ve gibisi inanılmaz durumlarda Bölge İmtihan Yürütme Komitesinin teklifi üzerine Ölçme Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin imtihan yeri değiştirilebilecek.”

Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00’da imtihan merkezlerinde tek oturum formunda yapılacak. İmtihanda tüm sınıf düzeylerine 100 soru sorulacak ve imtihan müddeti 120 dakika olacak.

Emoji
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Hangimeslek.Net Yöneticisi, İçerik Üreticisi

Yorum Yap