ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Türkiye’de üniversiteye giriş, meslek seçimi ve yerleştirme süreçlerini yöneten bir kurumdur. ÖSYM’nin en önemli görevlerinden biri, üniversiteye giriş için yapılan sınavları düzenlemek ve sonuçlarını açıklamaktır.


ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlardan biri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak bilinir. YKS, üniversiteye giriş için yapılan bir sınavdır ve adayların temel yeteneklerini, genel kültürlerini ve alan bilgilerini ölçer. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamadan oluşur.


ÖSYM ayrıca meslek seçimiyle ilgili olarak da bazı sınavlar düzenler. Örneğin, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) gibi sınavlar, tıp ve diş hekimliği gibi uzmanlık alanlarına giriş için gereklidir.


ÖSYM’nin bir diğer önemli faaliyeti, adayların tercih yapmasına olanak sağlayan ve üniversitelere yerleştirme sürecini yöneten bir tercih ve yerleştirme sistemidir. Bu süreçte adaylar, tercih ettikleri üniversiteleri ve programları belirleyerek başvuruda bulunurlar. ÖSYM, bu tercihleri ve adayların sınav puanlarını değerlendirerek yerleştirme sonuçlarını açıklar.


ÖSYM, üniversiteye giriş, meslek seçimi ve yerleştirme süreçlerinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Adaylara eşit fırsatlar sunmak, objektif değerlendirme yapmak ve sonuçları güvenilir bir şekilde açıklamak ÖSYM’nin temel hedeflerindendir.